bróg


bróg
bróg {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. brogu {{/stl_8}}{{stl_7}}'prowizoryczny dach nad ułożoną stertą słomy, zboża, siana, stawiany na wolnym powietrzu na czterech palach; także: sterta siana, słomy itp. ułożona pod takim dachem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pozostawić siano na zimę w brogu. Postawić bróg za stodołą. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • BROG — is the acronym for the [http://www.blogninja.com/ (We)blog Research on Genre project] based in the [http://www.slis.indiana.edu/ School of Library and Information Science at Indiana University, Bloomington] . The BROG project is an informal… …   Wikipedia

  • Brog — im Schild und Oberwappen Brog ist eine gemeine Figur in der Heraldik. Verbreitet und sehr beliebt ist das Bild in der polnischen Wappenkunst und bedeutet Heuschober. Dargestellt wird die Figur als ein auf vier Pfählen ruhendes Strohdach. Die… …   Deutsch Wikipedia

  • Brog — (br[o^]g), n. [Gael. Cf. {Brob}.] A pointed instrument, as a joiner s awl, a brad awl, a needle, or a small sharp stick. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Brog — Brog, v. t. To prod with a pointed instrument, as a lance; also, to broggle. [Scot. & Prov.] Sir W. Scott. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • brög — brög·ger·ite; …   English syllables

  • Brog — The name Brog may refer to the following people:*David Brog, American writer and activist *Ehud Barak (born Ehud Brog), Israeli politician *BROG, acronym for the (We)blog Research on Genre project …   Wikipedia

  • 'Brog-mi — ▪ Tibetan monk born 992, Tibet died 1072       Tibetan monk and eccentric mystic.        Brog mi studied for one year in Nepal and for eight years at Vikramashila (Bihār, India). Coming under the influence of Atīśa, an Indian Buddhist who arrived …   Universalium

  • brog — dan·ne·brog; brog; …   English syllables

  • brog — broggle …   Dictionary of ichthyology

  • bróg — m III, D. brogu, N. brogiem; lm M. brogi «ruchomy daszek na czterech słupach wbitych w ziemię, pod którym się przechowuje siano, słomę, zboże; stóg siana lub zboża przykryty takim daszkiem» Przechowywać siano w brogach. Stawiać brogi. Układać… …   Słownik języka polskiego